ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

📢 ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 🐘💜
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 (รหัส65) ประจำปีการศึกษา 2565

นักศึกษาที่รายงานตัว และได้รับ cmu account เรียบร้อยแล้ว เข้าไปสมัครได้เลยนะคะ
.
.
รายละเอียดดังภาพค่ะ😊