"CMU Job Search" ทุนปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษา มช. ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

"CMU Job Search" ทุนปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษา มช. ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

“CMU Job Search”
ทุนปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษา มช.
ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
.
เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี
.
✅ เปิดรับสมัครวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
.
สามารถสมัครได้ผ่านทาง CMU SIS
เข้าไปที่ระบบสารสนเทศจัดหางาน
เว็บไซต์ https://job.mis.cmu.ac.th
.
⏱ ระยะเวลาจ้างงาน
1 กรกฎาคม – 30 ตุลาคม 2565
.
ค่าตอบแทน
50 บาท/ชั่วโมง (ทำงานไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน)
รับเงินค่าจ้างผ่านบัญชีธนาคารโดยตรงประมาณ 20 วันทำการ ภายในเดือนถัดไป
.
หมายเหตุ: สามารถทำงานได้ไม่เกิน 2 งาน โดยต้องทำงานที่ 1 ให้แล้วเสร็จก่อน ถึงจะสมัครงานที่ 2 ได้ และทำงานได้ไม่เกิน 100 ชั่วโมง/งาน หรือทุนการทำงานไม่เกิน 10,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คณะทำงานโครงการทุนปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โทร . 053-943045