กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Online ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Online ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565
.
ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง facebook page: cmuofficial
.
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 (ออนไลน์) https://cmu.to/s6U7f