สาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่อเรา

สาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Visit our office

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Message us

photoartcmu@gmail.com

โทรศัพท์ : 053 94 4819

follow us