ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กรรณ เกตุเวช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กรรณ เกตุเวช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์

คณะวิจิตรศิลป์ มช. ขอแสดงความยินดีกับ
.
อาจารย์กรรณ เกตุเวช
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์
ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
ในโอกาศที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ อนุสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ
.
ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2564