ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดปฏิทินการศึกษา เพิ่มเติมที่ https://www.reg.cmu.ac.th/…/REG-Academic-Calendar-2565.pdf