ใกล้จะเปิดเทอม เก็บวันสำคัญ ๆ ของการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2565 เอาไว้กันก่อนนะ

ใกล้จะเปิดเทอม เก็บวันสำคัญ ๆ ของการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2565 เอาไว้กันก่อนนะ

ใกล้จะเปิดเทอม เก็บวันสำคัญ ๆ ของการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2565 เอาไว้กันก่อนนะ
.
รายละเอียดปฏิทินการศึกษา เพิ่มเติมที่ https://www.reg.cmu.ac.th/…/REG-Academic-Calendar-2565.pdf