Category Archives: ทุนการศึกษา

“CMU Job Search”ทุนปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษา มช.ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

284335227 2460378004103742 2236199809356348486 n

“CMU Job Search” ทุนปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษา มช. ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 “CMU Job Search” ทุนปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษา มช. ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 “CMU Job Search” ทุนปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษา มช. ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 . เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี .  เปิดรับสมัครวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป . สามารถสมัครได้ผ่านทาง CMU SIS เข้าไปที่ระบบสารสนเทศจัดหางาน เว็บไซต์ https://job.mis.cmu.ac.th .  ระยะเวลาจ้างงาน 1 กรกฎาคม – 30 ตุลาคม 2565 . […]

ประกาศ การยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

285510332 5352008034866304 739169069440237675 n

ประกาศ การยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ การยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ การยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 https://www.cmu.ac.th/…/00bc820f-0c74-4fdd-a952…

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 (รหัส65) ประจำปีการศึกษา 2565

286205532 1127632414459706 4776912580398361004 n

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 (รหัส65) ประจำปีการศึกษา 2565 ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 (รหัส65) ประจำปีการศึกษา 2565 ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 (รหัส65) ประจำปีการศึกษา 2565นักศึกษาที่รายงานตัว และได้รับ cmu account เรียบร้อยแล้ว เข้าไปสมัครได้เลยนะคะ..รายละเอียดดังภาพค่ะ